Beleid

 
 
 


Consult en/of verwijzing bij ziekten met een * of bij progressie onder behandeling
 

* ziekte van von Willebrand, trombocytopathie, deficiëntie factor II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, α2-antiplasmine, PAI, vitamine C, fibrinogeen