De gele baby
icterus binnen 24 uur na de geboorte
 icterus na 24 uur na de geboorte