Pancytopenie
Uitval 2 of meer cellijnen
Kliniek
 LaboratoriumdiagnostiekDiagnose
Beleid en vervolgonderzoek