Disclaimer
 
De inhoud (tekst, grafieken en beeldmateriaal) opgenomen of beschikbaar gesteld via deze app, is niet bedoeld als vervanging van professioneel medische hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening. De informatie op deze website is niet geschikt voor (zelf-)diagnose of behandeling. Bezoekers wordt geadviseerd altijd tijdig een arts te raadplegen bij vragen of bij klachten en symptomen die aanleiding kunnen geven tot aanvullende onderzoeken, diagnose of medische hulp.

Hoewel de informatie op deze app door de sectie Benigne Hematologie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en onderhouden, kan er geen garantie worden gegeven voor de juistheid, actualiteit en volledigheid. De sectie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's op deze website. De sectie wijst iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van deze website nadrukkelijk af.

Auteursrecht
De informatie op deze site mag worden gebruikt, op voorwaarde dat bij ieder onderdeel de bron vermeld wordt (in de vorm van een link naar deze website).