Acute kaart koorts in neutropenie


Auteur: K.M. Heitink
Datum: oktober 2012

Omschrijving
Neutropenie:
 • neutrofielen < 0.5 x 10E9/L (of, indien differentiatie nog niet bekend: leukocyten < 0.5 X 10e9/L)
Koorts:
 • 1x temperatuur > 38.5ºC of
 • 2x > 38.0 ºC
Handeling
 1. Bloedbeeld inclusief absoluut neutrofielen getal, CRP
 2. Focusonderzoek: anamnese, lichamelijk onderzoek, bloedkweek (bij centraal veneuze lijn altijd (ook) centraal afgenomen), urinekweek, op indicatie liquor, faeces, X-Thorax
 3. Indien inderdaad neutropenie: start breedspectrum antibiotica volgens protocol kinderoncologisch/ kinderhematologisch centrum
 4. Na 72 uur herevalueren i.o.m. kinderarts-oncoloog/ kinderarts-hematoloog:
  • imaal 24 uur koortsvrij, bloedkweek negatief: i.v. of oraal met antibiotica doorbehandelen tot uit neutropenie/ tot in totaal 7 dagen
  • Niet koortsvrij, bloedkweek negatief: 1x/ 24 uur bloedkweek afnemen uit centrale lijn of eerder bij zieker worden. Overweeg aanvullende diagnostiek en antimycotica i.o.m. kinderhematoloog of kinderoncoloog. Continueer i.v. antibiotica tot koortsvrij en (bij oncologische patiënten) uit neutropenie.
  • Bloedkweek positief: i.o.m. kinderhematoloog of kinderoncoloog eventueel versmallen na 3 dagen indien koortsvrij
Denk aan!
Hoog risico factoren:
 • Meer dan 10 dagen neutropenie
 • Neutrofielen < 0.1 x 10E9/L
 • Aanwijzingen voor sepsis: hypotensie, tachycardie of tachypnoe
 • Bewezen infectie elders in het lichaam
 • Hematologische maligniteit
 • Recidief van maligniteit

 • Bij aanwezigheid van hoog-risico factoren in principe altijd minimaal 5 dagen i.v. behandelen.
 • Hydrocortison stressdosering bij kinderen die behandeld zijn met steroïden
 • Bij oncologische patiënten: altijd overleg met kinderoncologisch centrum en in overleg onderbreken chemotherapie
 • Afhankelijk van soort breedspectrum antibiotica: onderbreek onderhoudsantibiotica, maar niet de Pneumocystis profylaxe (co-trimoxazol) en antimycotica. 
 • Bij lijninfectie van dubbel lumen lijn: antibiotica afwisselend over beide lumina
 • Bij aanhoudende koorts: cave perianale en perirenale abcessen, pseudomembraneuze enterocolitis, virusinfecties en recidief van de maligniteit. Laat bloedkweek langer doorkweken voor schimmels/ gisten
 • Overweeg toediening van G-CSF i.o.m. kinderoncologisch centrum/ kinderarts-hematoloog
 

Bron: NVK Werkboek Ondersteunende behandeling in de kinderoncologie (aangepast)


 
Laatste wijziging: 25 Oct 2012 - 14:05