Acute kaart stollingsonderzoek bij verdenking kindermishandeling


September 2012
Auteurs: F. van Herrewegen en C.H. van Ommen

Uitsluiten stollingsstoornissen bij verdenking fysieke kindermishandeling

Omschrijving
Stap 1
Handeling
Uitvragen volledige bloedingsanamnese

 • Neonatale periode: medicatiegebruik moeder, intracraniele en/of extracraniele bloeding, hematoom, bloeding na hielprik, navelstompbloeding
 • Spierbloeding na intramusculaire vaccinaties
 • Door- of nabloeding na operaties of tandheelkundige ingrepen.
 • Slijmvliesbloedingen (mond, neus)
 • Gewrichts- of spierbloedingen
 • Menorrhagie
 • Medicatiegebruik (o.a. profylactische vitamine K toediening, vitamine K antagonisten/LMWH)
 • Aanwezigheid lever en/of nierziekte
Denk aan!
 • A priori kans op fysieke kindermishandeling is 1:200. De a priori kans op een congenitale stollingsafwijking ligt veel lager.
 • Prevalentie congenitale stollingsaandoeningen:

Morbus von Willebrand

1 : 1.000 - 10.000

Hemofilie A

1 : 10.000

Hemofilie B

1 : 60.000

Trombocytopathie

1 : 200.000

"Geïsoleerde FVII deficiëntie

1 : 300.000

Geïsoleerde FII, V en VIII, XI en XIII deficiëntie, dys-, hypo- of afibrinogenemie

1 : 1.000.000

Congenitale trombocytopenie, a2-antiplasmine of PAI-I deficiëntie

Zeer zeldzaam

 
Stap 2
Uitvragen familie-anamnese

 • Consanguiniteit
 • Familieleden met een verhoogde bloedingsneiging
 • Stamboom
Stap 3
Lichamelijk onderzoek

 • Petechiën
 • Hematomen
 • Kenmerken passend bij Ehlers Danlos syndroom
 • Syndromale kenmerken
Denk aan
Hematomen: lokalisatie, grootte, verhevenheid

Stap 4
Initieel stollingsonderzoek:

 • Volledig bloedbeeld met bloeduitstrijk
 • MPV
 • PT en APTT
 • vWF antigeen en activiteit, factor VIII en IX
 • spijt citraat
Denk aan
Neonaten: afwijkende normaalwaarden!

Stap 5
Bij trombocytopenie, afwijkende bloedplaatjesmorfologie of verlengde stollingstijden (geïsoleerde PT verlenging, geïsoleerde APTT verlenging of gecombineerde PT en APTT verlenging):

Denk aan
Zie adviezen voor aanvullende diagnostiek op flowchart Verhoogde bloedingneiging*

Stap 6
Indien trombocyten, PT en APTT normaal zijn:

Overweeg het inzetten van onderstaande bepalingen:

 • PFA epi en adp
 • Trombocytenaggregatietesten
 • Flow cytometrie expressie glycoproteinen
 • Factor XIII, alfa2 antiplasmine
 • PAI-I-activiteit, TAFI
 • Vitamine C
Denk aan
 • Het risico op kindermishandeling moet worden afgewogen tegen het risico op de aanwezigheid van een onderliggende stollingsaandoening.
 • De aanwezigheid van een stollingsstoornis sluit kindermishandeling niet uit!

Literatuur:

 1. Alink L, van Ijzendoorn, M. H., Bakermans-Kranenburg M, Pannebakker F, Vogels T, and Euser S. Kindermishandeling in Nederland Anno 2010
  De Tweede Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen (NPM-2010). Leiden Attachment Research ProgramAlgemene en Gezinspedagogiek, Centrum voor Gezinsstudies Universiteit Leiden en TNO. 2011. (GENERIC) http://www.tno.nl

 2. Coagulopathy in pediatric abusive head trauma. Hymel KP et al. Pediatrics 1997; 99: 371-3745.

 3. Bruising and bleeding in infants and children – apractical approach. Khair K et al. British J. Haem. 2006; 133: 221-231.

 4. Coagulation testing in the evaluation of suspected child abuse. Olivieri M. et al. Hämostaseologie 2009; 2: 190-192.


 


Laatste wijziging: 5 Jun 2014 - 08:44