Doen (acute kaarten)Acute bloeding

Acute chest syndroom bij sikkelcelziekte

Bloedtransfusie

Diffuse intravasale stolling (DIS)

Koorts in neutropenie

Sikkelcelcrisis

Stollingsonderzoek bij verdenking kindermishandeling

Transfusiereacties

Trombose profylaxe tabel bij kinderen