DiagnostiekEnzymstoornissen van de erytrocyt

FNAITP

Granulocytopenie

Hemoglobinopathieën

Immuun-gemedieerde anemie

Immuun-gemedieerde trombocytopenie (ITP)

Membraandefecten van de erytrocyt