Werkboek kinderhematologieStroomdiagram

Auto-immuun hemolytische anemie

Sferocytose

Sikkelcelziekte

Thalassemie

Glucose-6-fosfaatdehyrogenase deficiëntie (G6PD)

IJzergebreksanemie

Beenmergfalen

Anemie chronische ziekten

Anemie ijzerstofwisseling

Paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie (PNH)

Tijdelijke erytroblastopenie van de kinderleeftijd (TEC)

Acute kaart sikkelcelcrisis

Acute kaart Acute chest syndroom bij sikkelcelziekte

Acute kaart bloedtransfusie

Acute kaart transfusiereacties