Het kind met een pancytopenieStroomschema

Aplastische anemie

Beenmergfalen

Diffuus intravasale stolling

Hemofagocytose

PNH